Zlecenie przesyłania faktur drogą elektroniczną

Imię
Nazwisko
Nr kontrahenta Numer kontrahenta
Miejscowość
Kod pocztowy -
Adres (ulica, nr domu)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail


Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych ZETO S.A.
33-100 Tarnów, ul. Urszulańska 25
Tel.: (14) 696 66 32
E-mail: efaktura@zetosa.com.pl